Oferta

Frezowanie współbieżne a przeciwbieżne – różnice

Nierzadko bywa, że specjalistyczne słownictwo sprawia nam problem w poprawnym zrozumieniu jego znaczenia. Takim przykładem jest choćby „frezowanie współbieżne” i „frezowanie przeciwbieżne”. Tak jak bardzo dużo określeń opisujących obróbkę maszynową, frezowanie swoje źródło etymologiczne znajduje w nazewnictwie specjalistycznym dotyczącym obróbki dokonywanej przy wykorzystaniu maszyn stacjonarnych.

Frezowanie współbieżne

To taki rodzaj obróbki techniką frezowania, podczas której obrabiany materiał przesuwamy w kierunku zgodnym z kierunkiem obrotu freza. W trakcie trwania tego rodzaju obróbki pomimo zachowania odpowiedniej staranności i dokładności, nie sposób uniknąć wad w postaci niedofrezowania elementu.Frezowanie przeciwbieżne

Taki rodzaj frezowania występuje w przypadku, gdy obrabiany materiał przesuwamy w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu freza. W trakcie przeciwbieżnego frezowania drewna, które to jest materiałem niejednorodnym, znacznie łatwiej jest kontrolować  prowadzenie materiału po łożysku. Konsekwencją frezowania przeciwbieżnego jest uzyskanie lepszej jakości frezowania.

Jak więc da się zauważyć, w przypadku maszyn stołowych wyjaśnienie różnic pomiędzy frezowaniem współbieżnym a frezowaniem przeciwbieżnym jest oczywiste. W przypadku frezowania przy wykorzystaniu elektronarzędzi kierowanych ręcznie sytuacja zmienia się o tyle, że obrabiamy materiał spoczywa, natomiast ruch nadajemy maszynie, kierując ją po materiale współbieżnie lub przeciwbieżnie. Także w tym przypadku efektem pracy jest dokładniejsza obróbka naszego elementu.