Oferta

Cięcie strumieniem wodno- ściernym

Metoda cięcia strumieniem wodno- ściernym polega na nadawaniu formy obrabianego elementu za pomocą zestawienia wody ze ścierniwem działających pod wysokim ciśnieniem. Sposób ten należy do grona najdokładniejszych i najbardziej elastycznych metod obróbki.  W odróżnieniu do wiórowych metod obróbki materiałów, cięcie strumieniem wodno- ściernym charakteryzuje gładka powierzchnia cięta, a materiał nie zmienia swoich właściwości w rezultacie działania wysokiej temperatury oraz wpływów chemicznych. Woda sprężana jest do ciśnienia rzędu 3500 bar, a nawet obecnie dostępne są maszyny o ciśnieniu roboczym 6000 bar.
W zależności od ciętego materiału wyróżniamy cięcie samą wodą lub woda + ścierniwo, czyli garnet.
Cięcie samą wodą wykorzystywane jest do obrabiania miękkich materiałów takich jak guma, tworzywa sztuczne, drewno i wiele innych materiałów o przybliżonym składzie.
Cięcie wodą z dodatkiem ścierniwa zwane także cięciem abrazyjnym powoduje, że cięcie staje się niemal nieograniczoną obróbką materiału. Dzięki zastosowaniu ścierniwa (garnetu) jesteśmy w stanie przecinać najtwardsze materiały.
Głównymi właściwościami opisującymi proces cięcia strumieniem wodno- ściernym są: parametry hydrauliczne strumienia, własności fizyczne i chemiczne ścierniwa, parametry wpływające na cięcie. Duży wpływ ma również oddziaływanie właściwości obrabianego materiału, czyli grubość i gatunek. Wraz ze zwiększaniem się grubości materiału następuje spadek prędkości posuwu głowicy przy cięciu. Podobnie jest z gęstością materiału- im mniejsza jest gęstość obrabianego materiału, tym prędkość obróbki wzrasta.