Oferta

Materiały w frezowaniu

Na wszelkie narzędzia, które zostają poddane procesowi frezowania kładzione jest także bardzo duże obciążenie. Krawędzie skrawające nie mają ciągłego styku z materiałem, obróbka jest przerywana, natomiast przekrój wióra -nierównomierny.  Dlatego też nasuwa się prosty wniosek, iż materiały, z których wykonywane są narzędzia przeznaczone do frezowania muszą być niebywale odporne na obciążenia dynamiczne oraz wysoką temperaturę.


Podstawowe materiały

Stal szybkotnąca cechuje się niebywałą odpornością na obciążenia zarówno dynamiczne jak i udarowe. Przedmioty wykonane z tego typu materiału najczęściej sprawdzają się podczas frezowania z małymi prędkościami skrawania, a także podczas frezowania materiałów o niewielkiej twardości.

Innym rodzajem tworzywa są spieki twarde uzyskiwane z proszków metali oraz środków wiążących. Stosowane są jako płytki wieloostrzowe przestawne. Zwiększenie ich wytrzymałości najczęściej uzyskuje się poprzez spotęgowanie ilości środków wiążących. Posiadają wiele zalet : duża twardość, odporność na ścieranie. Druga cecha jest pozyskiwana, dzięki pokryciu powierzchni zewnętrznych dwutlenkiem glinu.

Spieki ceramiczne natomiast są stosowane stosunkowo rzadko głównie ze względu na ich kruchość oraz małą odporność na zmieniające się siły skrawające.

Diament stosowany głównie podczas obróbki metali niezależnych oraz laminatów. Dzięki ich wzmocnionej twardości możliwe jest osiągnięcie wyższych prędkości.