Oferta

Odmiany Skrawania w maszynach CNC

Struganiem nazywamy sposób obróbki skrawaniem, w którym zarówno ruch narzędzia oraz przedmiotu odbywa się prostolinijnie.  W zależności od tego, czy ruch główny wykonuje narzędzie, czy też przedmiot obrabiany wyróżnić można dwie podstawowe odmiany strugania. Pionowe struganie to dłutowanie. Noże dłutownicze przeznaczone są głównie do wykonywania różnego rodzaju otworów. Obróbka toczeniem odbywa się głównie w tak zwanym skrawaniu nieswobodnym. Bierze w nim udział główna krawędź ostrza. Wiercenie, czyli obróbka otworów w pełnym materiale. W tym przypadku najistotniejsza jest dokładność wymiarowo-kształtowa. Występują trzy główne odmiany wiercenia:

-narzędzie wykonuje ruch obrotowy oraz posuwowy,

-narzędzie wykonuje ruch tylko posuwowy prostoliniowy,

narzędzie wykonuje ruch obrotowy.

Największe znaczenie ma pierwsza metoda, jest ona najczęściej stosowana zarówno w warsztatach jak i w remontach domowych.

Podczas frezowanie, czyli innego rodzaju obróbki skrawaniem narzędzie wykonuje ruch obrotowy. Wyróżniamy: czołowe, obwodowe, obwodowo-czołowe. Pracę każdego z ostrzy freza należy traktować jako oddzielną. Procesem, który zapewnia ciągłość obróbki jest przeciąganie. Cechą szczególną jest gromadzenie wiórów w przestrzeni między ostrzami. Przeciągacze znajdują swoje zastosowanie szczególnie w produkcji masowej. Posiadają wiele zalet, są między innymi bardzo wydajne, trwałe, dokładne.