Oferta

Układ współrzędnych obrabiarek CNC

Obrabiarki CNC to maszyny, których funkcjonowanie opiera się na założeniu, że sterowanie odbywa się w obrębie określonego układu współrzędnych. Dzięki przyjęciu takiego twierdzenia możliwe jest określenie względnych położeń zarówno narzędzia, jak i przedmiotu poddawanego obróbce. Umożliwia to uzyskanie oczekiwanych rezultatów obróbki.
W obrabiarkach sterowanych numerycznie podstawowy układ współrzędnych to układ prostokątny kartezjański. Jego początek można zdefiniować w dowolnym miejscu w przestrzeni obróbkowej maszyn. Układ osi współrzędnych oraz ruchy w ramach tych osi ustalone są tak, że wszystkie przemieszczenia mogą być opisane przez programistów – zarówno w przypadku, gdy ruch wykonywany jest przez obrabiarkę przy nieruchomym przedmiocie, jak i odwrotnie. Podstawowy układ osi współrzędnych w odniesieniu do przedmiotu umieszczonego na obrabiarce jest układem prostokątnym prawoskrętnym, natomiast osie współrzędnych układu podstawowego muszą być usytuowane równolegle do głównych prowadnic maszyny. Wszystkie zasady stosowane przy definiowaniu układów współrzędnych zawarte są w polskiej normie M-55251.