Oferta

Układ obrabiarki CNC

Podczas skrawania istnieje kilka znaczących zjawisk, które bez wątpienia przekładają się na jakość obrabianych przedmiotów. Najistotniejsza jest siła oddziaływania maszyny CNC na dany przedmiot.  Największe zmiany wprowadzają siły działające prostopadle do powierzchni obrabianej. Ciepło jest także kluczowym elementem skrawania. Praca narzędzi ogrzanych do odpowiedniej temperatury przenoszą ciepło do elementów obrabiarki. Proces nagrzewania nie jest jednostajny. Jedną z najprostszych metod profilaktyki przeciw wpływom cieplnych odkształceń elementów obrabiarki jest obróbka po jej nagrzaniu. Sztywność konstrukcyjna głównie zależy od sztywności elementów składowych. Drgania towarzyszą dla każdego procesu skrawania, niestety stanowią znaczne zakłócenia. Można je podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich jest grupa przyczyn niezwiązanych z procesem skrawania. Należą do nich: swobodne, wymuszone, parametryczne, samowzbudne. Inną grupą są zakłócenia wywołane procesem skrawania. Drgania, które powstają w kierunku prostopadłym do powierzchni obrobionej przyczynią się do zmniejszenia grubości warstwy skrawanej. Aby ograniczyć wpływ drgań stosuje się podkładki wibroizolacyjne. Głębokość skrawania nazywa się odległość powierzchni obrobionej do obrabianej. Obróbka otworów w danym materiale wykonana jest poprzez wiercenie. W przypadku toczenia poprzecznego nazwana jest tak wielkość skrócenia przedmiotu.