Oferta

Kluczowe wiadomości o frezowaniu

Frezowaniem nazywamy obróbkę skrawaniem za pomocą wieloostrzowego narzędzia skrawającego będącego bryłą obrotową.  W takim przypadku ruch obrotowy freza jest zawsze ruchem podstawowym, natomiast oś obrotu freza jest prostopadła do powierzchni obrabianej. Wtedy o wy proces określany jest frezowaniem czołowym. W zależności od przeznaczenia rozróżniamy frezy :

-walcowe-do frezowania płaszczyzn,

-walcowo-czołowe,

-tarczowe-do frezowania rowków prostych,

-kątowe-do frezowania rowków oraz powierzchni kątowych,

-piłkowe- do cięcia,

-palcowe-do rowków,

-teonowe- do rowków teowych,

-promieniowe- do promieni,

-modułowe- do kół zębatych.


Do najpopularniejszych frezarek zaliczamy pionowe oraz poziome. Jak je odróżnić? Frezarka pozioma ma wrzeciona poziome analogicznie, frezarka pionowa ma wrzeciona pionowe. Pierwszą grupą nazywamy dodatkowo uniwersalnymi, ponieważ na nich jest możliwe frezowanie rowków śrubowych. Stół przeznaczony zarówno do frezowania w pionie jak i poziomie prócz posuwów roboczych posiada posuwy przyspieszone do szybszego przesuwania w trzech kierunkach. Przedmioty obrabiane we frezarkach są mocowane, albo bezpośrednio albo na stole, albo na uchwytach. Typowymi pracami wykonywanymi na frezach jest frezowanie płaszczyzn, frezowanie rowków prostych, kształtowych, wgłębień bocznych oraz frezowanie przecięć.

Jeśli i Ty potrzebujesz Frezarek CNC zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.