Oferta

Obróbka skrawaniem

Obróbka skrawaniem zwana także obróbką wiórową jest jedną z kilku części długiego procesu jakim jest produkowanie elementów urządzeń technicznych. Dzięki niemu rzecz obrabiana uzyskuje wymagane kształty, wymiary poprzez usuwanie ostrzem narzędzia. 

Usuwany materiał przekształca się w wióry, stąd nazwa obróbka wiórowa.


Podczas obróbki skrawaniem wykorzystuje się kilka metod. Mogą nimi być obróbka plastyczna, odlewnictwo, a także metalurgia proszków.

Niezależnie od wyboru metody, w każdej z nich za główny cel obiera się minimalną ilość strat materiału. Obróbka skrawaniem jest jedyną metodą, dzięki której możliwe jest uzyskanie odpowiedniej chropowatości oraz dokładności bez ponoszenia większych kosztów.

Przedmiot obróbka skrawaniem obejmuje wszelkie zagadnienia, do których należą : materiały obrabiane poprzez proces skrawania, narzędzia skrawające i ich konstrukcje, kinematykę skrawania, zjawiska, która pojawiają się podczas procesu skrawania, uchwyty obróbkowe oraz wszelkie obrabiarki. W zależności na od obrabianego materiału obróbkę skrawaniem możemy podzielić na : wiórową oraz ścierną. Podczas obróbki wiórowej skrawana warstwa oddzielana jest w postaci wiórów. Ich wielkość może być zróżnicowana. Podczas obróbki ściernej oddzielane są drobne cząstki materiału, lecz ich kształtów nie dostrzeżemy gołym okiem. W zależności od osiąganej dokładności wymiarowej oraz gładkości danej powierzchni mogą występować obróbki : zgrubne, średnio dokładne, bardzo dokładne, a także gładkościowe.