Oferta

Toczenie

Jednym z odłamów obróbki skrawaniem jest toczenie. Ich ogólną nazwą jest obróbka, czyli proces, który ma na celu zmianę wymiarów zewnętrznych obrabianego elementu lub materiału poprzez oddzielenie od siebie fragmentów. Ponadto za główny cel obróbki skrawaniem obiera się wywieranie nacisku mechanicznego. Ta zaś zwykle przeprowadzana jest w połączeniu z innymi rodzajami obróbki. Często takim procesom towarzyszy wykorzystywanie podwyższonej temperatury lub związków chemicznych. Toczenie to inaczej rodzaj obróbki wiórowej, który stosowany jest do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych, które zwykle mają kształt obrotowy. Obrotowe przedmioty to nie jedyne opcje, które mogą wyniknąć poprzez toczenie. Często istnieje możliwość osiągnięcia innych zarysów. Cały proces przebiega na głównym obracającym się ruchu. Wspomagającym ruchem jest pomocniczy – płaski. Tego typu obróbkę wykonuje się na tokarkach. Z czasem wyposażono je w elektroniczne, rozbudowane funkcje oraz sterowanie numeryczne, dzięki czemu klasyczna tokarka została przekształcona w tokarkę CNC, jakie są elementem struktur zintegrowanego wytwarzania CIM.


Do najważniejszych grup tokarek należą:

kołowe jakie mogą być uniwersalne, produkcyjne, precyzyjne, wielonożowe, ciężkie lub kopiarki. Istotne są również tokarki uchwytowe, tarczowe, karuzelowe, rewolwerowe, półautomaty tokarskie, automaty tokarskie, zegarmistrzowskie, zataczarki, czy też branżowe.