Oferta

Sterowanie numeryczne obrabiarek

Automatyczna praca maszyn jest możliwa dzięki temu, że są one wyposażone w profesjonalne urządzenia: sterujące, regulujące, zarządzające. Jakie są ich zadania?
Sterowanie to działanie na określony układ, którego celem jest to, by zachował się on w pożądany przez nas sposób: w układzie otwartym oraz w układzie zamkniętym.
Regulowanie to taki rodzaj sterowania, gdzie liczy się to, by na bieżąco analizowane wielkości regulowane (czyli pojedynczy parametr lub też grupa parametrów danego procesu) były zbliżone do wielkości zadanej.
Zarządzanie zaś to działania, dzięki którym sterowany proces przebiega w pożądany przez nas sposób. Zadania zarządzania to m.in nadzór, zabezpieczenie przed wszelkimi nieprawidłowościami, właściwa obróbka danych procesowych.
Czym jest zatem sterowanie numeryczne obrabiarek? Jest to dział automatyki, który zajmuje się – ogólnie rzecz ujmując – automatyzacją maszyn. Pierwsze próby automatyzacji były oparte na rozwiązaniach mechanicznych, mechaniczno-hydraulicznych lub mechaniczno-elektrycznych. Następnie rozwój elektroniki umożliwił kolejne, bardziej zaawansowane metody automatyzowania obrabiarek. Dziś zaś rozwój techniki mikrokomputerowej pozwala projektować obrabiarki CNC – obrabiarki sterowane komputerowo.