Oferta

Obrabianie metalu tak potrzebne!

Obróbką metalu nazywamy inaczej szereg procesów technologicznych, które zaś są uporządkowane zarówno ilościowo jak i jakościowo, a ponadto mają za zadanie odmieniać właściwości fizyczne, a także chemiczne określonej substancji. Obróbkę metalu można podzielić na kilka rodzai. Jedną z najbardziej popularnych jest obróbka skrawaniem. Na czym ona polega?


Przede wszystkim na zdejmowaniu inaczej ścinaniu mniejszych elementów obrabianego metalu. Ten proces wykonywany może być na dwa sposoby. W obróbce ściernej narzędziem skrawającym są zwykle ziarna ścierne zarówno luźniejsze jak i te w postaci tarczy, pasty, czy też osełki. Liczba ich ostrzy nie jest jasno sprecyzowana. Skrawanie za jej pomocą jest z reguły związane z pozyskiwaniem małej głębokości. Występuje także szlifowanie ściernicą, szlifowanie taśmowe, gładzenie, dogładzanie oscylacyjne, czy też dogładzanie osełkowe.


Ponadto występuje także obróbka wiórowa, która ma za zadanie zetrzeć nadmiar metalu narzędziami o jasno sprecyzowanej geometrii. Ich liczba jest jasno ustalona. Oddzielona część wytworzona podczas obróbki zostaje przemieniona na wióry. Stąd nazwa obrabianie wiórowe. Cały proces przeprowadza się za pomocą obrabiarek.


Obróbka wiórowa w zależności od zastosowania i przeznaczenie może być także : zgrubna, średnio dokładna lub też bardzo dokładna.