Oferta

Frezowanie

Frezowanie jest odłamem dziedziny dotyczącej obróbki skrawaniem. Mechanizm działania polega na ruchach obrotowych lub posuwowych maszyny na narzędzie obrabiane. Głównym przyrządem jest frezarka. Najbardziej popularnym typem frezowania jest frezowanie obwodowe, które dodatkowo dzielimy na walcowe lub też kształtowe.

Frezowanie walcowe, gdzie krawędzie skrawające głównie znajdują się na płaszczyźnie walca. Natomiast frezowaniem kształtowym nazywamy proces, w którym krawędzie skrawające mają za zadanie wytworzyć zarys złożony. Frezowanie obwodowe, głównie składa się z dwóch etapów oddziaływania. Pierwszym z nich jest tak zwane przeciwbieżne. W tym przypadku krawędzie narzędzia tnącego przesuwają się w przeciwną stronę niż materiał. Mechanizm jest prosty, bowiem wraz z przesuwaniem się powierzchni obrabianej proporcjonalnie zwiększa się siła docisku. W pierwszym momencie siła ucisku jest niewielka, dlatego materiał na tym etapie jest stale utwardzany. Stąd też główny mankament tego typu frezowania, ponieważ otrzymana powierzchnia jest z licznymi nierównościami. Mimo wszystko jest to niezwykle popularna metoda.


Znane jest także frezowanie współbieżne, w którym kierunek maszyny i powierzchni obrabianej jest jednostajny, a także współmierny. Narzędzie tnie w idealnie usytuowanym punkcie przyczyniając się do powstawania wiór, które zaś wypadają za narzędzie. Krawędzie nie ścierają podłoża, co dodatkowo przyczynia się do przedłużenia żywotności maszyny. Ich wadą jest szybkość z używalności tych maszyn.