Oferta

Obróbka zgrubna, kształtująca i wykańczająca

Istnieje wiele podziałów obróbki skrawaniem, a biorąc pod uwagę kryterium sposobu zdejmowania materiału z przedmiotu, obróbkę w procesie technologicznym można podzielić na trzy rodzaje, które nazwać można dla ułatwienia etapami procesu obróbczego. Obróbka zgrubna to proces polegający na usuwaniu zewnętrznej warstwy materiału z przedmiotu obrabianego. Dzięki temu przedmiot zaczyna przybierać kształt, który następnie można sprecyzować w kolejnych etapach, usuwając w miarę równomiernie rozłożony naddatek materiału. W tym celu stosuje się właśnie obróbkę kształtującą, która ma za zadanie przybliżyć kształt przedmiotu w dużym stopniu do tego, jaki ma przybrać w efekcie końcowym. Etap ten nazywany jest też obróbką półwykańczającą, a zaraz po nim następuje obróbka wykańczająca, a zatem szlifowanie czy dokładne wytaczanie oraz frezowanie. Wysoka dokładność tego procesu pozwala uzyskać założony rezultat. Procesy te, sterowane przez układ CNC w przypadku nowoczesnych maszyn, wykonywane są szybko i sprawnie, co wpływa na wydajność przedsiębiorstwa w szerszej perspektywie.