Oferta

Obróbka CNC: proces toczenia

Toczenie to jeden z rodzajów obróbki metali, zaliczany do obróbki wiórowej, czyli takiej, w trakcie której powstają odpady w postaci wiórów. W procesie toczenia obrabiane są powierzchnie – zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne – przedmiotów o kształcie brył obrotowych (choć podczas toczenia można uzyskiwać także inne kształty). Ruch obrabiarek CNC wykonujących toczenie – czyli tokarek – zwykle wykonywany jest przez obracający się przedmiot, natomiast ruch pomocniczy narzędzia obróbczego to ruch płaski.
Tokarki to maszyny wykorzystywane bardzo często w zakładach metalowych – są jednym z filarów ich funkcjonowania. Zwłaszcza w ostatnich latach, gdy popularność zdobywają nowoczesne technologie – a zatem obrabiarki sterowane komputerowo – użycie tych maszyn jest bardzo opłacalne, gdyż ich praca jest niezwykle wydajna i precyzyjna. Nie wymaga tak dużego wkładu pracy ludzkiej i pozwala na oszczędność czasu. Wpływa to na rosnącą wydajność całego przedsiębiorstwa, na jego rozwój i stały wzrost zysków.