Oferta

Obróbka metali różnymi metodami

Obróbka metali to nazwa dla grupy procesów technologicznych, których celem jest stała zmiana właściwości fizycznych lub właściwości chemicznych metali lub wyrobów metalowych. Wyróżnić można wiele rodzajów tych procesów – między innymi obróbkę plastyczną (np. wyciskanie, tłoczenie, walcowanie), obróbkę cieplną (zmiana właściwości poprzez nagrzewanie metali do określonych temperatur), obróbkę chemiczną (oddziaływanie chemiczne lub fizykochemiczne), obróbkę cieplno-chemiczną (połączenie obróbki cieplnej oraz chemicznej) oraz obróbkę skrawaniem (wykonywaną z użyciem obrabiarek tradycyjnych lub obrabiarek CNC, czyli sterowanych komputerowo).
W każdym z tych procesów wykorzystuje się inne metody, maszyny i narzędzia, i każdy z nich ma inny cel. Produkcja przedmiotów metalowych musi niekiedy łączyć kilka z nich lub nawet wszystkie, w zależności od pożądanego efektu końcowego – a zatem produktu, który chcemy wytworzyć. Obróbka metali jest rozumiana bardzo szeroko i znajduje zastosowanie w wielu różnych dziedzinach produkcji.