Oferta

Rodzaje obróbki ubytkowej

Obróbka ubytkowa to ogólna nazwa dla wielu rodzajów obróbki materiałów metalowych (i nie tylko), w których zachodzi proces nadawania materiałowi cech takich jak np. kształt, rozmiar, chropowatość, poprzez usuwanie części materiału. Do obróbki ubytkowej zalicza się także obróbka skrawaniem i wszystkie jej rodzaje, które odbywają się z użyciem maszyn CNC.
Jak zatem można podzielić obróbkę ubytkową? Pierwszy podział wyróżnia wspomnianą już obróbkę skrawaniem i obróbkę erozyjną. Skrawanie to proces polegający, najprościej rzecz ujmując, na ścinaniu nadmiaru materiału, a w efekcie tej pracy powstają odpady w postaci wiórów (obróbka wiórowa) lub pyłu (obróbka ścierna). Są to między innymi takie procesy jak toczenie, frezowanie, wiercenie, szlifowanie, gładzenie, polerowanie itd. Obróbka erozyjna natomiast wykorzystuje procesy erozyjne do kształtowania materiałów bardzo trudno skrawalnych lub zupełnie nieskrawalnych. Wyróżnić tu można obróbkę elektroerozyjną (wykorzystującą wyładowania elektryczne), strumieniowoerozyjną oraz ultradźwiękową.