Oferta

Cechy obróbki CNC

Obróbka metali to proces skomplikowany, wieloetapowy i uzależniony od wielu czynników. Dlatego by uwydajnić go, opracowywane są coraz bardziej nowoczesne technologie. Najbardziej zaawansowaną technicznie metodą obróbki jest obecnie użycie maszyn CNC, czyli maszyn sterowanych komputerowo.
Jakie są cechy obróbki CNC? Przede wszystkim jest to szybkość – obróbka ta odbywa się w wysokim tempie, nieporównywalnym z tempem osiąganym przez tradycyjne maszyny. Po drugie, jest to precyzja. Przebieg procesów zapisany jest w programie komputerowym, dzięki czemu wszystkie parametry są jasno sprecyzowane, a maszyna wykonuje prace na podstawie zapisanych danych. Trzecią kwestią jest brak zaangażowania pracy ludzkich rąk. Oczywiście pracownik musi nadzorować cały proces – od momentu zaprogramowania pracy obrabiarki, poprzez umieszczenie w niej obrabianych maszyn, aż po konserwację maszyny. Jednakże nie musi pracować przy obrabiarce ani kontrolować na bieżąco wykonywanych przez nią procesów. Wszystkie te kwestie wpływają na wysoką wydajność obrabiarek CNC, a w ten sposób na większe zyski stosujących je firm.