Oferta

Różne rodzaje frezowania

Frezarki to taki rodzaj maszyn CNC, które wykonują procesy obróbcze za pomocą narzędzi nazywanych frezami. Frez to narzędzie o kształcie bryły obrotowej, dzięki któremu możliwe jest wykonywanie wrębów na wielu różnych rodzajach powierzchni, a także nacinanie gwintów, pracę na kołach zębatych czy rowkach.
Gdy oś frezu wykonuje pracę obrotową równolegle do powierzchni obrabianego materiału, to jest to tak zwane frezowanie obwodowe. Można wyróżnić dwa jego rodzaje: frezowanie walcowe (gdzie praca wykonywana jest za pomocą ostrzy skrawających umieszczonych na powierzchni walcowej) i frezowanie kształtowe (krawędzie skrawające znajdują się na bryle obrotowej). Natomiast w przypadku, gdy oś obrotu zlokalizowana jest prostopadle do powierzchni obrabianej, jest to frezowanie czołowe, gdzie wyróżniane jest: frezowanie pełne (szerokość frezowania jest taka sama jak średnica frezu), niepełne symetryczne i niepełne niesymetryczne.
Frezarki to jedne z najpopularniejszych i najczęściej wykorzystywanych maszyn CNC, ze względu na ich szerokie zastosowanie przy produkcji całej gamy przedmiotów przeznaczonych dla różnych branż.