Oferta

Korekcja narzędzia

Problemem, z którym bardzo często muszą uporać się użytkownicy różnego rodzaju obrabiarek CNC jest korekcja długości narzędzia. Gdy zaczynamy pracę z obrabiarką, często narzędzie ustawiamy w ten sposób, by dotykało powierzchni obrabianego materiału – i w tym właśnie miejscu rozpoczynamy obróbkę. Niestety kiedy dochodzi do wymiany narzędzia (a może to wydarzyć się na skutek jego złamania, zużycia lub po prostu zmiany rodzaju stosowanej w danym momencie obróbki), kolejnego narzędzia nie udaje nam się już ustawić precyzyjnie w identycznej pozycji co poprzednio. Wiąże się to z podejmowaniem wielu prób poprawnego ustawienia poziomu osi Z.
Problem ten rozwiązywany jest poprzez instalację w obrabiarkach CNC specjalnego systemu automatycznej korekcji długości narzędzia. Długość narzędzia jest mierzona automatycznie przy użyciu czujnika, a na podstawie tej zmierzonej wartości oś Z jest korygowana w ten sposób, by czoło narzędzia znalazło się dokładnie w pożądanym przez nas położeniu. Pomiar taki można wykonać tylko raz, można też powtarzać go przed każdym użyciem narzędzia.