Oferta

Programowanie maszyn CNC

Programowanie maszyn CNC to szerokie pojęcie, które odnosi się do wielu aspektów związanych z zapisywaniem informacji na temat pracy danej obrabiarki. Dane, które są niezbędne do wytwarzania części, zapisywane są na nośniku i są ułożone w takiej kolejności, która odwzorowuje przebieg zaplanowanego procesu technologicznego, a zatem wszystkie operacje zachodzące jedna po drugiej i dokładne parametry każdej z nich. Proces programowania jest zatem nastawiony na tworzenie określonego zbioru danych, z pomocą których odbywa się sterowanie obróbką danego przedmiotu na danej maszynie CNC.
Istnieją różnorodne systemy programowania, a można je podzielić ze względu na kilka kryteriów. Między innymi mogą to być: miejsce programowania (biuro, warsztat itd.), typ używanego w tym celu komputera, otoczenie programowania (software lub określone urządzenie), czy też maszyna, która sprawdza ewentualne błędy.
Od właściwie wykonanego procesu programowania zależy to, czy czynności obróbcze będą się odbywały zgodnie z zamierzeniem, dlatego jest to bardzo ważny etap prac z maszynami tego typu.