Oferta

Układy napędowe obrabiarek CNC

Układ napędowy to jeden z podstawowych zespołów obrabiarek CNC, decydujący o właściwym działaniu maszyny. Jest to układ, który ma za zadanie przenieść energię elektryczną do zespołów roboczych maszyny, a zatem zasilić ją, by mogła funkcjonować zgodnie ze sprecyzowanymi w innych układach wytycznymi. Układ ten składa się z silnika napędowego, przekładni mechanicznej i zespołu roboczego. Dzięki napędowi możliwe jest uzyskanie przez maszynę ruchu umożliwiającego jej realizację procesów obróbczych (do tego służą napędy główne), a także ruchu narzędzi obróbczych w obrabiarce zgodnie z przewidzianą prędkością i torem posuwu (za to odpowiedzialne są napędy ruchu posuwowego).
Ciężko jest określić, czy któryś z układów obrabiarki jest ważniejszy od innego, ponieważ bez żadnego z nich maszyna ta nie mogłaby działać. Faktem jest jednak, że zasilanie energią elektryczną, a zatem napęd, to podstawa funkcjonowania każdej obrabiarki CNC, niezależnie od tego, w jaki sposób zostaną później zaprogramowane i zrealizowane jej zadania i cele.