Oferta

Maszyny CNC a układy współrzędnych

Obrabiarki CNC skonstruowane są tak, by wykonywać swoją pracę w ramach różnych układów współrzędnych. Jeśli założymy istnienie układu współrzędnych, w którym dana maszyna wykonuje swoje ruchy sterowana programem, łatwo będzie sprecyzować położenie narzędzia względem obrabianego przedmiotu, dzięki czemu stanie się możliwe wykonanie na nim dowolnie zaprojektowanych zmian.
Sama nazwa – obrabiarki sterowane numerycznie – już wskazuje na to, że brane są pod uwagę numery – liczby, czyli współrzędne o wartościach liczbowych.
W obrabiarkach CNC stosuje się często układ kartezjański – prostokątny. Jego początek definiowany jest w przestrzeni obróbkowej maszyny – można do tego wyznaczyć dowolny punkt. By zdefiniować układ współrzędnych, trzeba uwzględnić takie dane jak kierunek osi, zwrot osi oraz punkty zerowe i charakterystyczne obrabiarki. Osie współrzędnych są natomiast ustalane tak, że wykonywanie ruchów może odbywać się zarówno przy ruchu przedmiotu obrabianego, jak i przy ruchu narzędzia obróbkowego (przy nieruchomym przedmiocie).