Oferta

Układy sterowania CNC

Ruchy posuwowe poszczególnych osi obrabiarki realizowane są przez określony typ sterowania. Wyróżnia się sterowanie punktowe i sterowanie odcinkowe. Na czym polegają i czym się od siebie różnią?
Sterowanie punktowe charakteryzuje się tym, że jego podstawowa funkcja to pozycjonowanie narzędzia w precyzyjnie określonym względem przedmiotu punkcie. Nie ma tu znaczenia to, po jakim torze narzędzie się porusza oraz z jaką prędkością porusza się z jednego do drugiego punktu. Warto jednak, by ruch, który wykonuje, odbywał się z maksymalną prędkością i po linii prostej. Ma to znaczenie ze względu na skrócenie czasu operacji oraz bezkolizyjne przemieszczanie się obrabiarki. Taki układ sterowania znajduje zastosowanie w przypadku maszyn, gdzie ważne jest dokładne pozycjonowanie narzędzia nad osią otworu – np. wiertarek, wytaczarek czy przebijarek.
W przypadku sterowania odcinkowego przemieszczenie narzędzia odbywa się po ściśle określonym torze i z określoną prędkością. Tor ten musi być równoległy do osi układu współrzędnych w określonej płaszczyźnie. Dlatego też kontury przedmiotu, który poddawany jest obróbce, mogą być równoległe do osi sterowanych. Ten typ sterowania można stosuje się w np. w przypadku obróbki wałków wielostopniowych.