Oferta

Tworzenie brył obrotowych

Do powstania kształtów obrotowych należy zastosować jedną z metod obróbki wiórowej. Obróbka wiórowa to proces polegający na tym, że usuwa się część materiału przy pomocy narzędzi skrawających. Ich ilość i kształt są dokładnie zdefiniowane, dzięki czemu osiągnąć można dokładnie taki kształt, jaki założono.
Do tworzenia brył obrotowych stosuje się obróbkę wiórową zwaną toczeniem. Proces ten wykonywany jest przez nowoczesne maszyny – tokarki CNC. Przy pomocy toczenia można dokonywać zmian zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedmiotów. Toczenie umożliwia też tworzenie innych kształtów niż obrotowe, jednakże proces wymaga wtedy specyficznego zaprogramowania.
Zwykle toczenie odbywa się za sprawą dwóch ruchów – ruchu głównego wykonywanego przez przedmiot poddawany obróbce, oraz ruchu pomocniczego – płaskiego ruchu wykonywanego przez narzędzie skrawające. Tokarki CNC to nowoczesne maszyny sterowane komputerowo umożliwiające sprawny przebieg pracy i każdorazowo uzyskanie precyzyjnie określonych efektów.