Oferta

Sterowanie punktowe, odcinkowe i kształtowe

W zależności od tego, w jaki sposób przez obrabiarkę realizowane są ruchy posuwowe poszczególnych osi, wyróżnić można typy sterowania: sterowanie punktowe, sterowanie odcinkowe i sterowanie kształtowe.
Jeśli w obrabiarce CNC zastosowane jest sterowanie punktowe, to narzędzie obrabiające znajduje się w ściśle określonej pozycji – punkcie – względem obrabianego przedmiotu. Nie ma w tym przypadku znaczenia to, po jakim torze owo narzędzie się porusza, ani z jaką prędkością się porusza podczas pracy. Zwykle jednak porusza się po linii prostej, z bardzo dużą prędkością – pozwala to na znaczne skrócenie czasu operacji, przy jednoczesnym braku ryzyka, że nastąpi jakakolwiek kolizja (łatwo bowiem byłoby ją przewidzieć).
W sterowaniu odcinkowym zaś narzędzie przemieszcza się po torze i z prędkością, które są odgórnie określone. W tym przypadku konieczne jest to, by odcinki toru ruchu były równoległe do osi układu współrzędnych.
Sterowanie kształtowe, na podstawie analogicznej analizy, odbywa się zawsze wtedy, gdy droga narzędzia obrabiającego składa się odcinków zarówno prostoliniowych, jak i krzywoliniowych. Ruch narzędzia zatem ciągle zmienia się względem obrabianego przedmiotu – dotyczy to zarówno jego kierunku, jak i prędkości.