Oferta

Jak działa sterowanie CNC?

Co jest istotą sterowania komputerowego, w które wyposażone są nowoczesne maszyny CNC? Najważniejszym założeniem, na podstawie którego działają te urządzenia, jest istnienie określonego układu współrzędnych, w ramach którego zachodzi proces sterowania. Dzięki niemu można w precyzyjny sposób określić położenie zarówno samego narzędzia, jak i obrabianego przez nie przedmiotu. Sterowanie numeryczne oznacza zatem określanie współrzędnych o wartościach określanych liczbami. Sterowanie CNC, czyli komputerowe, jest natomiast sterowaniem programowym – czyli takim, gdzie dane te wpisywane są w program komputerowy zarządzający procesami obróbki.
Program sterujący w obrabiarkach CNC jest natomiast rozumiany jako sprecyzowany plan pracy obrabiarki. Celem tej pracy jest wykonanie przedmiotu o określonych właściwości – wymiarze, kształcie, chropowatości powierzchni itd. Program ten składa się z zapisanych w postaci alfanumerycznej informacji geometrycznych (czyli odnoszących się do wspomnianego wcześniej układu współrzędnych) oraz technologicznych (dotyczących samego procesu obróbki).