Oferta

Praca nowoczesnych tokarek

W przemyśle metalowym jedną z najważniejszych funkcji spełniają maszyny zwane tokarkami. Proces obróbki, który wykonują, nazywany jest toczeniem, a nazwa ta nie jest przypadkowa. Maszyny te bowiem umożliwiają uzyskiwanie określonych kształtów na bryłach obrotowych – na przykład na walcach. Na powierzchni zewnętrznej, a niekiedy także i wewnętrznej obrabianego przedmiotu, w wyniku toczenia powstają określone kształty – rowki, nacięcia i inne.
Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów tokarek. Do najpopularniejszych i najchętniej wykorzystywanych w przemyśle metalowym należą tokarki CNC – a zatem maszyny obróbcze ze sterowaniem komputerowym. Oczywiście dzieje się tak ze względu na nowoczesność tych urządzeń, która przekłada się bezpośrednio na dwa aspekty obróbki metalu – na wydajność oraz na precyzję. Warto też zwrócić tu uwagę na trzeci aspekt, który w związku z ich używaniem uległ pozytywnej przemianie – a mianowicie na bezpieczeństwo pracy.
Przez lata wykorzystywane były tokarki bez możliwości komputerowego zarządzania ich pracą. Choć były one skuteczne, to jednak praca z ich użyciem odbywała się dużo wolniej. Niekiedy jej efekty były niedoskonałe, a wynikało to po prostu z błędów ludzkich. Obecnie stosowane rozwiązania technologiczne – a więc sterowanie CNC – pozwalają uniknąć ich i znacznie przyspieszyć wykonywanie zadań przez maszyny tego typu.