Oferta

Sterowanie numeryczne = wydajna praca

Zastosowanie w obrabiarkach sterowania numerycznego, czy też sterowania komputerowego zwanego sterowaniem CNC, umożliwia tym maszynom samoczynną, automatyczną pracę, co w bardzo dużym stopniu przekłada się na dwa aspekty jej efektywności: na jej wydajność oraz na jej precyzję.
Sterowanie i regulowanie maszyn za pomocą stworzonego w tym celu programu komputerowego sprawia, że możliwe jest wskazanie dokładnych parametrów obróbki oraz wykonanie jej zgodnie z nimi. Ogranicza to nie tylko konieczność wkładu pracy człowieka, ale także znacznie przyspiesza całą obróbkę, umożliwia skuteczne kierowanie wszelkimi zachodzącymi procesami oraz zachowanie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa pracy.
Pierwsze próby automatyzacji procesów obróbczych polegały na sterowaniu numerycznym. Obecnie powszechnie stosowane jest sterowanie CNC, które wykorzystywane jest z powodzeniem zarówno w produkcji wielkoseryjnej i masowej, jak i na mniejszą skalę - w produkcji małoseryjnej i jednostkowej. Wydajność i precyzja pracy maszyn CNC zachęca kolejnych przedsiębiorców do ich wykorzystywania i podwyższania poziomu rozwoju technologicznego swoich firm.