Oferta

Obróbka mechaniczna

Ogólne pojecie obróbki odnosi się do procesu nadawania nowych kształtów i cech obrabianemu przedmiotowi. W wyniku tych procesów surowiec przetwarzany jest w gotowy produkt, a używa się do tego celu różnorodnych narzędzi i maszyn wytwórczych.
Zmiany wymiarów zewnętrznych danego przedmiotu dokonuje się za pomocą rodzaju obróbki zwanego obróbką mechaniczną. Przeprowadza się ją niekiedy w połączeniu z innymi rodzajami procesów obróbczych – np. z obróbką termiczną lub chemiczną.
Współcześnie używane w obróbce mechanicznej maszyny zwykle wyposażone są w sterowanie komputerowe, zatem działają zgodnie z zaprogramowanymi parametrami i realizują założony projekt w sposób automatyczny. Sterowanie komputerowe, czy też inaczej sterowanie CNC (Computerized Numerical Control - komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych), wspomaga precyzyjne wykonywanie wszelkich zadań, wpływa na znaczne zwiększenie wydajności pracy, a w ten sposób także i na oszczędność firmy wynikającą z jej zwiększonych mocy wytwórczych. Jest to zatem rozwiązanie stosowane powszechnie i powoli wypierające inne systemy sterowania obrabiarkami.