Oferta

Różnorodne procesy obróbki

Obróbka metalu może odbywać się podczas wielu różnych procesów, do których używa się specjalistycznych maszyn CNC. W zależności od charakteru obróbki i od pożądanego efektu dobiera się zarówno samą obrabiarkę i właściwy dla niej proces oraz odpowiednie parametry.
Najpopularniejszymi metodami obróbki metali są: obróbka skrawaniem, obróbka plastyczna, obróbka cieplna, obróbka chemiczna, obróbka cieplno-chemiczna. Każda z nich charakteryzuje się innymi parametrami, warunkami, w których jest przeprowadzana, oraz oczywiście rezultatami.
Obróbka skrawaniem, przeprowadzana z użyciem nowoczesnych obrabiarek CNC, polega na ścinaniu nadmiaru materiału w celu uzyskania pożądanego kształtu. Obróbka plastyczna polega na przekraczaniu granic plastyczności materiału pod wpływem siły nacisku. Obróbka cieplna zaś ma za zadanie zmienić właściwości fizyczne metalu pod wpływem działania temperatury.
Każdy z tych procesów ma inne cele i przebieg, wszystkie jednak wzajemnie uzupełniają się w przedsiębiorstwach przemysłowych.