Oferta

Obróbka skrawaniem

Obróbka skrawaniem to jedna z najpopularniejszych metod obróbki metali. Za jej pomocą można metalom nadawać określone kształty i wpływać na stopień chropowatości powierzchni. Metoda ta polega na usuwaniu małych części obrabianego materiału w sposób mechaniczny.
Obróbka skrawaniem może się odbywać na dwa sposoby. Sposób pierwszy to obróbka wiórowa – w jej trakcie fragmenty metalu są usuwane za pomocą narzędzi skrawających z określoną liczbą i geometrią ostrzy. W efekcie powstaje materiał o określonym kształcie i płaszczyźnie oraz grupa odpadow w postaci wiórów. Obrabianie tą metodą odbywa się przy użyciu m.in. obrabiarek CNC, które oferuje nasza firma. Dzięki ich użyciu metoda ta jest wydajna i efektywna.
Drugi sposób to obróbka ścierna, której dokonuje się przy użyciu ziaren ściernych. Mogą one występować w postaci luźnej lub jako tarcza, osełka czy też papier ścierny. Jest to metoda o małej głębokości skrawania, związana z takimi czynnościami jak gładzenie, szlifowanie, docieranie czy polerowanie obrabianego materiału.
Obróbka skrawaniem jest metodą często wykorzystywaną w zakładach zajmujących się produkcją metalową. Jest wciąż ulepszana i rozwijana pod względem technologicznym, co sprawia, że praca na materiałach metalowych staje się coraz bardziej sprawna i wydajna.