Oferta

Sterowanie numeryczne a sterowanie ręczne

Istnieją dwa rodzaje sterowania w obrabiarkach. Konwencjonalne maszyny sterowane są ręcznie, natomiast obrabiarki CNC, będące maszynami bardziej zaawansowanymi technologicznie, sterowane są numerycznie (komputerowo).
Układ sterowania numerycznego ma za zadanie przetwarzanie sygnałów, w wyniku czego następuje zarządzanie określonymi mechanizmami oraz całymi zespołami mechanizmów w maszynie. W maszynach tego typu odbywa się pomiar położenia narzędzia za pomocą zachodzącego podczas pomiaru sprzężenia zwrotnego. Umożliwia to znacznie wyższą precyzję wykonywanej obróbki, ponieważ wszelkie błędy można skorygować jeszcze przed rozpoczęciem pracy.
W obrabiarkach konwencjonalnych zastosowany jest natomiast ręczny układ sterowania. Wszystkich ustawień zatem dokonuje się ręcznie – pracownik ustawia pokrętła dźwigni obrabiarki zgodnie z wytycznymi na temat danego procesu obróbki.
Obecnie coraz popularniejsze stają się maszyny CNC, a więc sterowane numerycznie. Jest to uzasadnione zarówno dużo wyższą wydajnością ich pracy, jak i wysokim poziomem precyzji.