Oferta

Tokarki CNC

Tokarka jest typem obrabiarki przeznaczonym do pracy na przedmiotach o powierzchni brył obrotowych – a zatem do obróbki skrawaniem takich kształtów jak wałki, stożki, kule, gwinty (zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne). Proces obróbki wykonywany na tokarce nazywa się toczeniem. Polega on na wprawieniu danego przedmiotu w ruch obrotowy. Następnie poddaje się go skrawaniu przy pomocy narzędzia obróbczego, którym może być nóż tokarski, wiertło czy też narzędzia do gwintów. Aby przedmiot obrabiany był stabilnie osadzony w maszynie, mocuje się go w uchwycie lub w kłach.
Obecnie używa się najbardziej nowoczesnych pod względem technologicznym obrabiarek toczących – tokarek CNC, czyli tokarek sterowanych komputerowo. Są to maszyny zautomatyzowane, wykonujące zaprogramowaną pracę. Względem tokarek starszych generacji mają znacznie rozbudowane funkcje, dużo obszerniejsze wyposażenie elektroniczne oraz numeryczny typ sterowania. Związku z tym są one elementem struktur zintegrowanego wytwarzania CIM (Computer Integrated Manufacturing - Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie).