Oferta

Obróbka skrawaniem – rozwój technologii

Technologia obróbki skrawaniem rozwija się w kilku kierunkach. Celem jest zwiększenie wydajności obróbki, a jednocześnie spełnianie wszelkich wymagań dotyczących precyzji, dokładności wymiarowo kształtowej obróbki oraz jakości powierzchni (stopień chropowatości). W związku z tym niezbędne jest unowocześnianie obrabiarek CNC zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i z punktu widzenia układów sterowania.
Najważniejszym celem rozwoju technologii obróbki skrawaniem jest racjonalizacja produkcji, którą można osiągnąć dzięki odpowiedniemu dostosowaniu w zakresie narzędzi oraz procesów obróbki. Współcześnie maszyny CNC mają bardzo wysoki poziom techniczny. Są zaliczane do urządzeń mechatronicznych jako konstrukcje mechaniczno-elektryczno-elektroniczne. Współczesne obrabiarki CNC charakteryzują się m.in.:
- obróbką z wysokimi prędkościami skrawania,
- obróbką przedmiotów na gotowo (rozszerzone zadania obróbkowe),
- możliwością obróbki na sucho (lub z minimalnych chłodzeniem (jest to ważne z punktu widzenia ochrony środowiska),
- obróbką materiałów w stanie utwardzonym (eliminacja szlifowania);
- możliwością nowoczesnej obróbki laserem.