Oferta

Maszyny CNC – amatorskie i profesjonalne

Nowoczesne i zaawansowane technologicznie maszyny jakimi są obrabiarki CNC powstały po to, by usprawnić obróbkę i zwiększyć jej wydajność, ograniczając wkład fizycznej pracy człowieka w całość procesu. Właściciele firm, których celem jest maksymalne zwiększenie produkcji przy możliwie najmniejszym wkładzie pracy ludzkiej, często decydują się na zakup takich maszyn, biorąc pod uwagę zarówno kryteria cenowe, jakościowe, jak i użytkowe.
Ważną informacją dla osób chcących zakupić obrabiarkę CNC jest to, że maszyny te dzielą się na dwie podgrupy: maszyny profesjonalne i amatorskie. Obrabiarki profesjonalne zbudowane są w celu realizacji projektów nastawionych na zysk. Są więc w stanie wyprodukować wyrób, który sprzedać można za cenę wyższą niż koszty jego wytworzenia. Koszty wytworzenia składają się z wielu elementów – z ceny materiałów, kosztów amortyzacji obrabiarki, kosztów pracy osoby pracującej przy maszynie, kosztów energii elektrycznej oraz narzędzi skrawających. Muszą więc być to urządzenia wyjątkowo wydajne, by ich użytkowanie było opłacalne.
Obrabiarki amatorskie służą zaś głównie celom prywatnym. Zaopatrują się w nie osoby zainteresowane modelowaniem w ramach hobby. Czas obróbki nie ma w ich przypadku takiego znaczenia, podobnie jak wartość wytworzonego produktu. Tego typu maszyny charakteryzują się więc słabszymi rozwiązaniami technologicznymi i mniejszą wydajnością, a co za tym idzie – niższą ceną.
Dlatego przy wyborze obrabiarki do celów przemysłowych warto kierować się nie jej ceną (a przynajmniej w mniejszym stopniu), ale tym, w jakim celu będą wykorzystywane i jakie zyski mają generować.